ธรรมชาติไม่แบ่งแยกใคร แล้วมนุษย์จะแบ่งแยกกันทำไม

ธรรมชาติไม่แบ่งแยกใคร แล้วมนุษย์จะแบ่งแยกกันทำไม

บทความโดยรวมเปิดเผยถึงความสวยงามและความสำคัญของธรรมชาติที่มิได้แยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติมีความสำคัญอย่างล้ำลึกต่อทุกคน แต่เมื่อเรามนุษย์เกิดขึ้น มักมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความหมายที่แตกต่างกัน และการแบ่งแยกกันในหลาย ๆ เรื่อง

อ่านต่อ