ยิ่งพูดมากก็ยิ่งผิดมาก ยิ่งพูดน้อยก็ผิดน้อย

คำที่คุณกำลังพูดนั้นมีความจริงหรือผิดขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกล่าวถึงอยู่ การพูดมากหรือน้อยไม่ได้เป็นตัวกำหนดความผิดหรือความถูกต้องของคำพูด สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลที่เราใช้ในการสื่อสารและการอภิปรายอย่างรอบคอบและมีหลักธรรมาศาสตร์

เมื่อพูดมากๆ หรือพูดเร็วๆ อาจทำให้คุณมีโอกาสที่จะพลาดข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แต่การพูดน้อยหรือไม่พูดอะไรเลยก็อาจทำให้ข้อมูลหรือความคิดของคุณไม่ครบถ้วนหรือเข้าใจผิดพลาดได้ ดังนั้น เราควรพยายามที่จะให้ข้อมูลและวิจารณ์ของเราเป็นไปในทางที่ถูกต้องและสมดุล เพื่อให้สื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและรับได้