เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ก็เป็นเหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย

เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ก็เป็นเหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย ธรรมะสอนใจ

“เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย” เตือนให้เราไม่ควรเก็บเคราะห์ใจจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและนำมากังวลหรือกัดกร่อนความสุขของปัจจุบันของเรา

การยึดติดกับเรื่องราวในอดีตที่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความสูญเสียทางอารมณ์ อาจทำให้เราไม่สามารถพลิกโฉมสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แต่เราควรใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและปรับปรุงตนเอง ไม่ใช่ให้เป็นสิ่งที่กังวลหรือทำให้เราเสียสมดุลในปัจจุบัน

เราควรใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นบทเรียน และใช้เวลาในปัจจุบันให้มีความสุข ให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองในทางที่ดีที่สุด และสร้างความสุขในชีวิตของเราเองและผู้อื่นรอบข้างเรา

By ธรรมะสอนใจ