เวรย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร

เวรย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร

“เวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เป็นคำคมที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของการพักผ่อนและการทำงานที่มีความสมดุลในชีวิตของเรา การไม่จองเวรหมายถึงการให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมที่สร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของเราเอง การทำงานตลอดเวลาและไม่มีการพักผ่อนอาจทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและสูญเสียความมีสมาธิในการทำงานและชีวิตประจำวัน

การมีเวลาพักผ่อนและระยะเวลาที่ไม่มีการทำงานทำให้เราสามารถพัฒนาความสมดุลและความสุขในชีวิตของเราได้ นอกจากนี้การมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่ชอบและคนที่เรารักจะช่วยเสริมสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิตของเราอีกด้วย คำคมนี้เตือนให้เรารับรู้ความสำคัญของการมีการพักผ่อนและการสร้างสมดุลในชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณค่าและความสุขอย่างยาวนาน

คำคมธรรมะ [ การปล่อยวาง ] สอนใจให้สงบ