เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่าประมาทในชีวิต

@dharma5752

วันเวลาหมุนผ่านไปเรื่อยเรื่อยจงอย่าปล่อยเวลาให้ลอยผ่านจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิต #ธัมมสุขใจ #ธัมมสนใจ #ธรรมะ #ธรรมะเตือนใจ #ธรรมะเตือนใจตัวเอง

♬ เสียงต้นฉบับ – Dharma – Dharma

ชีวิตคือการเดินทางที่มีความไม่แน่นอนทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเข้าใจและยอมรับความไม่แน่นอน ชีวิตก็จะกลายเป็นการผจญภัยที่น่าสนุก และเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ