ก่อนจะว่าใคร เขาแย่เราเลิศเลอกว่าเขาขนาดไหน

การทำนิยามหรือกล่าวถึงคนที่มีความเป็นอยู่ในทางลบ หรือพูดถึงคนที่แย่ ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมหรือต้องการในการเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อื่น นอกจากนี้ การเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นโดยให้คะแนนหรือส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถแสดงถึงความเป็นคนรอบคอบของคนที่แตกต่างกันได้ ทุกคนมีความสำคัญและความพิเศษของตนเองในทางต่าง ๆ

การคิดเห็นที่ดีที่สุดคือการยึดถือทั้งความรู้สึกและส่วนต่าง ๆ ของตนเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น ควรให้ความสำคัญและเคารพต่อความหลากหลายที่อยู่ในทุกคนและเข้าใจว่าแต่ละคนมีคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และสามารถมีความสุขและความสำเร็จในทางของตนเองได้โดยไม่ต้องทำเสียงดังต่อสิ่งที่แย่ของคนอื่น หากคุณต้องการเสริมสร้างหรือพัฒนาตนเอง ควรเน้นในการพัฒนาด้านที่คุณเชื่อมั่นและอยากเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในอย่างที่เป็นส่วนตัวและเห็นคุณค่าของตัวเองในทางที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขในชีวิตครับ