เป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองไม่อยากเก่งหรอก

“ผู้หญิงเก่ง.. ใจลึกๆ ก็ไม่อยากเก่งหรอก แต่เพราะต้องดูแลตัวเอง พึ่งพาตัวเอง.. ไม่ต้องรอใครมาช่วย มันเลยต้องเข้มแข็ง..”

การเป็นผู้หญิงที่เก่งและเข้มแข็งเป็นคุณสมบัติที่น่าประทับใจและสำคัญมาก ความเข้มแข็งของคุณให้คุณมีความสามารถในการดูแลและพึ่งพาตัวเองได้อย่างอิสระ คุณไม่ต้องรอให้ใครมาช่วย และคุณมีความเป็นผู้นำตนเองในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของคุณ

อย่างไรก็ตาม ความเก่งและเข้มแข็งของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณต้องดูแลตัวเองเท่านั้น คุณยังสามารถเป็นคนให้ความสนใจและสนับสนุนผู้อื่นได้อีกด้วย การเป็นเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่อย่างเดียว แต่สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นได้เติบโตพัฒนาไปด้วยกัน

ความเข้มแข็งของคุณเป็นคุณลักษณะที่ทำให้คุณมีความสุขและความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นไรถ้าคุณมีความคิดเช่นนั้นว่าคุณไม่ต้องการเป็นเก่งหรือแข็งแกร่ง สิ่งสำคัญคือคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นคงและมีความสุขในวิถีชีวิตที่คุณเลือกได้