คำคมธรรมะ [ การปล่อยวาง ] สอนใจให้สงบ

การปล่อยวางเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของธรรมะ ซึ่งสอนให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่คาดหวังหรือแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร การปล่อยวางนั้นเกี่ยวข้องกับการยอมรับสภาวะปัจจุบันในทุก ๆ ด้านของชีวิต เช่น สภาพอารมณ์ สภาพร่างกาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และความคิดของเรา

ธรรมะสอนใจเป็นการปรับสมดุลย์และพัฒนาจิตใจให้เป็นที่สงบและมั่นคง โดยการฝึกฝนให้เราเข้าใจและเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และการรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ธรรมะสอนใจสอนให้เราเพื่อนรู้ถึงความผูกพันของสิ่งต่าง ๆ ในโลกและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยั่งยืนของสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังเรียนรู้การเคลื่อนไหวของความคิดและอารมณ์ในใจ เพื่อเข้าใจและกลายเป็นผู้มีสติและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

ดังนั้น การปล่อยวางและธรรมะสอนใจเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราเจริญตามทางธรรมและมีความสุขในชีวิต การฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักธรรมะสอนใจสามารถช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกและผ่อนคลายความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น ให้เรามีสติและความสงบในปัจจุบัน และเป็นแหล่งแรงบันดาลใจในการแสวงหาความสุขและความสงบในชีวิตประจำวัน

คำคมการปล่อยวาง ไม่ยึดติด

 • เวลาที่เรา ไม่มีอะไร(ปล่อยวาง ไม่ยึดติด) เป็นของเราเลย นั้นแหละเป็นเวลาที่เรา…มีความสุขที่สุด
 • อย่าพยายามทำตัวเป็นเจ้าของ “ใคร” หรือ “อะไร” เพราะสิ่งเดียวที่เราเป็นเจ้าของได้มีเพียง ลมหายใจของตัวเอง
 • ทุกอย่างเกิดขึ้นเพียง “ชั่วคราว” ไม่มีอะไรที่มา…แล้วไม่ไป
 • อย่าทุกข์กับสิ่งที่เรา “ควบคุม” และแก้ไขไม่ได้ เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ “ปล่อยวาง”
 • ก้อนหินจะหนัก ก็ต่อเมื่อเอาตัวเราไป “แบก”
 • คนเดินดินหรือจะสิ้น “คนนินทา”
 • คนอื่นมีสิทธิ์ “พูด” ในสิ่งที่เขาคิด แต่สิทธิ์ในการสร้างชีวิต “เป็นของเรา”
 • มองปัญหาให้เหมือน “เม็ดทราย” ที่ดูเหมือนจะเยอะมากมาย แต่ก็ “เล็กนิดเดียว”
 • “ความสุข” ไม่เที่ยงฉันใด “ความทุกข์” ก็ไม่คงอยู่ตลอดไปฉันนั้น
 • อย่าเป็นทุกข์ให้โง่ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์

คำคมปล่อยวาง สอนใจให้สงบ

ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะดีหรือเสีย จริงๆแล้วเราจะพบเรื่องทุกข์บ้างไม่บ้างเสมอไป ธรรมชาติของชีวิตก็คือการมีความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับความยากลำบาก และเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจหรือเป็นทุกข์ เราสามารถจัดการและเรียนรู้จากมันได้ เพื่อให้เราเติบโตและเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

การจัดการกับความทุกข์

การจัดการกับเรื่องทุกข์ขึ้นอยู่กับวิธีและทัศนคติของเราต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นนี่คือบางขั้นตอนที่อาจช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปข้างหน้า:

 1. ยอมรับความเป็นจริง: รับรู้ว่าเรื่องทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การยอมรับความเป็นจริงจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างเต็มตัวและไม่ปฏิเสธความเป็นจริง
 2. ให้เวลาให้กับอารมณ์: อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบเรื่องทุกข์เป็นสิ่งธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการปล่อยให้อารมณ์ได้รับการแสดงออกและปล่อยหลังความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเริ่มฟื้นตัว
 3. ค้นหาสิ่งที่ให้กำลังใจ: ในช่วงเวลาที่เราพบเรื่องทุกข์ เราสามารถพยายามหาสิ่งที่ให้กำลังใจและความหวัง เช่น การพูดคุยกับเพื่อนฟังความคิดเห็น การอ่านหนังสือหรือบทความที่ให้แรงบันดาลใจ หรือการฝึกโยคะหรือการผจญภัยธรรมชาติ
 4. ดูแลตัวเอง: เมื่อเราเผชิญกับเรื่องทุกข์ สิ่งที่จำเป็นคือการดูแลและรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจของเรา การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่เพียงพอและเป็นโภชนาการ การนอนหลับที่เพียงพอ และการฝึกสมาธิหรือการผ่อนคลายจะช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญกับความทุกข์
 5. มองหาโอกาสในความทุกข์: เราสามารถเรียนรู้และเจริญจากความทุกข์ได้ อาจมีโอกาสที่จะเรียนรู้การจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน พัฒนาความเข้มแข็งในด้านทางจิตใจ หรือค้นพบความสามารถใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

อย่าลืมว่าชีวิตคือการผจญภัยที่มาพร้อมกับความทุกข์และความสุข ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเสมอไป แต่เราสามารถเรียนรู้และเจริญไปกับมันได้