ธรรมะสอนใจ คำคม คำสอน ปล่อยวาง เตือนสติ

คำคมธรรมะเตือนสติ

“อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั้นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้” – พุทธทาสภิกขุ

“จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญา” – พุทธทาสภิกขุ

“ผู้ที่ละทั้งความชนะและพ่ายแพ้ได้ย่อมจะมีใจที่สงบ และนอนหลับเป็นสุข” – พุทธภาษิต

“อย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัว รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองวุ่นวายตัวเองเปล่าๆ” – หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

“จงนึกถึงความตายไว้ในทุกลมหายใจเถิด” – พุทธดำรัส

อ่านต่อ