อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดีเด่นดังอะไรเลย

การรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์และเป็นคนดีเด่นดังไม่น้อยนัก การรับรู้และรู้สึกความสุขแท้ที่มาจากความพอใจในตัวเองและการช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเรา ความสุขแท้คือความพึงพอใจและความสุขที่มาจากภายในอย่างแท้จริง การรับรู้ถึงคุณค่าและเกียรติในตัวเองและความสำคัญของการเป็นผู้ให้กับสังคมเป็นสิ่งที่อาจนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเองและผู้อื่นด้วยกัน

อ่านต่อ