ไม่ต้องตระเวนไปทำบุญที่ไหน แค่ไม่ทำตัวชั่วร้ายใส่คนอื่นก็พอ

ไม่ต้องตระเวนไปทำบุญที่ไหน แค่ไม่ทำตัวชั่วร้ายใส่คนอื่นก็พอ

การไม่ทำตัวชั่วร้ายและไม่ใส่ความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นการพึ่งพากฎหมายและการปฏิบัติที่เหมาะสมในสังคมที่เราอาศัยอยู่กันอย่างสมบูรณ์แบบ การทำตัวอย่างนี้ช่วยสร้างสภาวะความสงบและความเป็นระเบียบในสังคม นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกันของคนในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลที่ดีต่อความสุขและความเป็นอยู่ของเราเอง การใช้พลังของตนเพื่อทำความดีและร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา