บาปกรรมที่หนักที่สุดคือการพูดให้คนเกลียดชังกัน

การพูดให้คนเกลียดชังกันเป็นบาปกรรมที่หนักที่สุด เนื่องจากมันส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้คนเกลียดชังกันมีผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจที่รุนแรงต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมที่มีความสั่งสมเกินไป ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความรุนแรง ความเกลียดชังและความไม่เอื้ออาทรในสังคมได้ ดังนั้น การพูดให้คนเกลียดชังกันไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมของผู้อื่น แต่ยังเป็นการเสื่อมเสียความสงบและความสามัคคีในสังคมอย่างร้ายแรง