คนจนถึงตะโกนก็ไม่มีคนฟัง

คำที่คุณกำลังอธิบายเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและท้าทายใจคนที่อยู่ในสภาพที่ยากลำบากและไม่มีสิ่งที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพียงพอในชีวิตประจำวัน ในคำกลอนข้างต้น มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความยากลำบากในการเกิดขึ้นในสังคมของคนจน ที่ผู้คนในสังคมอาจไม่ให้ความสำคัญและไม่สนใจเรื่องที่พวกเขาพูดถึง ในขณะที่คนที่มีสะตังค์ก็แค่กระซิบที่เป็นอย่างน้อยมากขึ้นเท่านั้น และการเกิดเหตุการณ์ที่รักษาดินแผ่นเกิดความสะเทือนที่เป็นต้นเหตุก็อาจเป็นเหตุผลในการทำให้สังคมคิดถึงและให้ความสำคัญกับสถานะของคนจนมากขึ้นได้ก็เป็นได้ ความหมายของกลอนดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงตามแง่มุมและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน