ที่ยังทุกข์กันอยู่ เพราะไม่รู้ว่า….

ที่ยังทุกข์กันอยู่ เพราะไม่รู้ว่า…. ทุกสิ่ง ล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็จะดับไป

ที่ยังทุกข์กันอยู่ เพราะไม่รู้ว่า....


การที่เรายังคงทุกข์กันอยู่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่ใจและความไม่มั่นใจในสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ สิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นไม่สามารถคงที่และเปลี่ยนแปลงไปเสมอ มีสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่เพื่อตามธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ และอาจจะหมายความว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นอาชีพชั่วคราวที่หมดอายุไปเรื่อยๆ

ความไม่แน่ใจและความกังวลในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจและไม่มั่นใจในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความสับสนและเป็นห่วงว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอาจจะดับไปในอนาคต

การอยู่อย่างสงบเสียงและเป็นปัจจุบัน (mindfulness) อาจช่วยให้เราเห็นภาพอารมณ์และความคิดในปัจจุบันโดยไม่คาดหวังหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไป การเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นธรรมชาติและควบคุมสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ อาจช่วยให้เรามีความสุขและพยุงพยานตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น การเรียนรู้ที่จะปล่อยความกังวลและความไม่แน่ใจออกไปเป็นเรื่องสำคัญในการพบความสงบใจและความสุขในชีวิตของเรา